דלת מפולימר מלא ו 100% נגד מים

75 ש"ח

דלת מפולימאר מלא ו100% נגד מים בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה 

דלת מפולימר מלא ו 200% נגד מים

85 ש"ח

דלת מפולימאר מלא ו200% נגד מים בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה